Letra P

Pujalt i Monfort, Jaume

(Vinaròs 1653-). Notari. És segurament un altre Pujalt de la mateixa nissaga de notaris anteriors, però nascut posteriorment.

Comment here

33 − = 24