Letra P

Progreso Vinarocense

Periòdic local de tendència patriòtica fundat per Ràfels Garcia en 1864. Es el periòdic local més antic del que es té notícia. Va eixir el primer número el dia 28 de setembre i l’objecte de la seua publicació era la defensa dels interesos agrícoles, industrials i artístics de la comarca. Va deixar de publicarse en març de l’ any següent. (Vide Ràfels García).

Comment here

6 + = 12