Letra P

Progrés y Avenços

A més a més de la Televisió, un altre invent que anava a trastocar la vida ciutadana en tots els ordres, fou l’accés al cotxe de moltes famílies gràcies al xicotet vehicle “SEAT 600” que es fabricava a Barcelona. Trobem els primers examens de conduir en massa: “EXAMEN DE CHOFERS. “El próximo miércoles, dia 11, a las 11 de la mañana, en la explanada de la lonja, el personal técnico de la Delegación de Industria, procederá a examinar a cuantos aspirantes se presenten para obtener el permiso de conducir, en sus distintas categorías” (Setm. “Vinaroz”, 7-III-1959). A partir d’eixe moment s’obririen a Vinaròs les dos primeres escoles per a ensenyar a conduir, les de la Gestoria de Lluís Franco i la “Escuela de Choferes d’Agustí Arnau” que tindrien delegacions en tots els pobles de la comarca. Més tard ja se’n instal.larien d’altres (Autoescuela Valls).

Comment here

68 − = 67