Letra P

Primo de Rivera, Miguel

primo-de-rivera1General. Dictador des del 13 de Setembre de 1923 fins el 28 de gener de 1930. Va visitar Vinaròs el 20 d’abril de 1924, dia de Pasqua de Ressurrecció, anant de trànsit des de Catalunya. En Amposta havia inaugurat el pont penjat sobre l’Ebre. Al carrer de Sant Francesc es va aturar la comitiva i el Dictador va revistar els sometens dels pobles de Sant Mateu, Canet, Xert, La Jana, Traiguera, Sant Jordi i Vinaròs, recent creats i del que formaven part Obduli Balanzà i Josep Queral, com a caporal del Partit i subcaporal. L’11 d’abril de 1926 l’Ajuntament va acordar nomenar el Dictador «Fill adoptiu de Vinaròs» i dedicar-li la plaça Parroquial.

Comment here

79 + = 87