Letra P

Primo de Rivera, José Antonio

Fundador de la Falange Espanyola Tradicionalista i de las JONS. Va visitar Vinaròs en la segona setmana de setembre de 1926, per mediació de l’ influent Sanmillan, Marquès de Benicarló.

Comment here

62 + = 66