Letra P

Prima, Joan

Justícia en 1545 i en 1604 és jurat, però llavors s’ho dixa per fer-se capellà, sent substituït el mateix any per Bertomeu Esteller. En 1594 tenia posada una demanda sobre una part del territori on els Agustins havien de fundar el seu convent de Sant Telm.

Comment here

− 3 = 5