Letra P

Prima, Gaspar

1. (Vinaròs). En 1767 la casa de Gaspar Prima va ser assaltada i cremada per un motí de dones que protestaven per l’impost dit “peyta” o contribució que havien de pagar els terratinents segons les seues heretats. En eixa casa, vivint sols ja la seua viuda, Isabel Esteller, van dipositar el cos de Sant Valent que acabava de ser desembarcat per a que sigués contemplat pels veïns de la vila, en juny de 1777. Per un inventari de cases, sabem exactament quina era la casa dels Prima al carrer de la Puríssima, donant al carrer Major (Tenda Ginerba). (Vide Puríssima).

2. (Vinaròs ? – Benicarló 6-IV-1778). De l’estat noble. Fill de l’anterior. Casat amb Antònia Agulló, viuen els dos en la casa del pare, segons el «Vecindario» de l’any 1754. Mor resident a Benicarló en 6 d’abril de 1778.

Comment here

8 + 2 =