Letra P

Prima, Carreronet d’En

Es deia així el que dóna a l’actual parada d’ autobusos, avui denominat de Juan Giner Ruiz. A principis del segle vint encara es denomina així en la referència a un desbordament del Riu Cervol. En l’hort que allí hi havia, dit d’en Prima, es va promoure un altercat iniciat per Joan Esteller en temps del justícia Francesc Guilló Barceló, el 28 de maig de 1688. (Vide Gómez Sanjuán, «Un escándalo público en el Vinaròs del s. XVII«, Butlletí del CEM, nº 34).

Comment here

− 2 = 4