Letra P

Pregó

El Pregó de Carnestoltes dins de l’ambient distendit i poc seriòs en que es realitza, el pronuncia des del seu inici quasi tots els anys Julián Zaragozá Baila. En el Pregó de Castelló, desfilada de tipus provincial i costumista, iniciada durant la postguerra, en que quasi sempre han participat les nostres “Camaraes”, que han sigut molt apreciades i ben rebudes pel públic castellonenc. Pregó de la Setmana Santa. Des de que a mitant dels anys vuitanta, sent concejal Xavier Balada Ortega, es van impulsar de nou les processons de setmana santa, s’ha regularitzat l’acte del pregó, havent actuat diferents oradors, entre altres els següents, quasi tots capellans, excepte Joan Bover Puig i el notari Josep de Torres Jiménez: El Pare Mundina, personatge famòs en el món de la televisió. Mossén Simón Romero, el canonge García Sancho, Mossén Josep Pavia, canonge de la catedral de Barcelona.

Comment here

− 3 = 6