Letra P

Pre-depuradora i emissari submarí

Amb un pressupost de 269 milions de pessetes es van efectuar les obres de la predepuradora o emissari submarí a la desembocadura del riu Cervol en 1992. El projecte, que havia estat detallat i aprovat ja el 30 de maig de 1984, estava previst per a una població de 50.000 habitants, i amb una longitud de 1956 metres, sortia en un principi per 120 milions (Setm. “Vinaròs” 18-VIII-1984). El complex va ser substituït per una depuradora que s’està construint encara en 2007.

Comment here

31 − 30 =