Letra P

Porrat

Festa que es celebra amb una petita fira en que es venen tota classe de menjars dolços o llepolies (llaminadures). També s’anomena així quan es fa una berena per celebrar algun aconteixement com un bateig, acabament de l’obra d’una casa, etc.

Comment here

41 − 36 =