Letra P

Pont roig

Nom amb que es coneixia el pont de la via sobre el riu Cervol, tocant a Sant Gregori, deixat d’ utilitzar en 1994 amb motiu del nou traçat per eliminar la tancada corva que no permitia les velocitats actuals més elevades. (Vide Ferrocarril). Aquest darrer pont ha sigut posteriorment habil.litat com a carretera per unir altres camins: el camí Rossell amb el Caminàs PONT DE L’ESTRET. Una passarel.la per a unir les dos vores rocoses de «l’ estret» del riu, va ser construit pels caçadors en 1921.

Comment here

+ 50 = 54