Letra P

Polo Forner, Sebastià

(Vinaròs). Enginyer Agrònom. En maig de 2001 és professor d’aquesta disciplina en la Universitat “Miguel Hernández” a  Elx. Formà part en juny de 2005 del Congrès del Col.legi Oficial d’Enginyers Tècnics i Pèrits Agrícoles d’Alacant i de la Federació Nacional de Comunitats de Regants d’Espanya.

Comment here

77 − 71 =