Letra P

Poll, Carrer del

El nom de carrer Poll o del Poll és dels pocs noms populars que es conserven de la nostra població i amb el que es coneix des de molt antic el carrer que oficialment es diu de “Santa Bàrbara”. (Vide id). L’Ajuntament va voler-lo fer oficial en 1854, però el nom popular, l’origen del qual desconeixem, és sens dubte molt anterior.

Comment here

1 + 2 =