Letra P

Població primitiva

La part més antiga de la població conforma actualment el centre comercial del carrer Major i els carrers que en ell conflueixen i que envoltaven les quatre llenços de les muralles en un quadrat encara prou visible. Les cases de les vores tenen una orientació ja diferent ja que es van construir amb les seues culeres pegades a la primitiva muralla. En un principi les poblacions rebien el nom d’alqueries, llocs o universitats, adquirir la categoría de “Viles” i “Ciutats” amb l’augment de la seua població. El moment en que Vinaròs va pasar de Lloc a Vila no està perfectament aclarat, ja que segons Ràfels García va ser el Mestre de Montesa Llançol de Romaní qui li va concedir eixe títol en 1640, però Borràs Jarque diu que desconeix totalment el document que avalà eixa afirmació de Ràfels. Per altra banda els historidors no es posen tampoc d’acord en la primitiva localització o situació de l’església antiga o anterior a l’actual.

Comment here

13 + = 21