Letra P

Planol

Són diversos els plànols que s’han dibuixat de la nostra ciutat, entre ells cal destacar els portulanos que per fer referència als ports són, per regla general, més antics. El plànol complet de la ciutat dibuixat bastament a tinta de l’any 1820, que va aparèixer en la casa dels Membrillera es incongruent, ja que en ell apareixen construccions que en aquell moment encara no s’havien fet, com el convent de monges clarisses o de la Divina Providència que es va fer moltíssims anys després, pel que fa suposar que l’autor seria un afeccionat a temes històrics, no gens rigoròs. Fou l’alcalde Balada qui va difondre els primers plànols guia sobre els carrers, enfocats de cara al turisme i que posteriorment s’han anat ampliant i retocant. Sobre les representacions antigues de Vinaròs va escriure l’arqueòleg Arturo Oliver un seguit d’articles al Setmanari “Vinaròs” recollides finalment en un llibre que li va publicar l’Associació C. «Amics de Vinaròs» en 2001.

Comment here

90 − = 82