Letra P

Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)

El primer pla provisional es va aprovar perl’Ajuntament en 21 d’abril de 1965. Abans de regular-seles construccions pels PGOU els arquitectes i aparelladorsmunicipals dictaminaven les normes. En 1976 l’arquitectemunicipal Ernesto Orensanz va presentar un segon PGOU.Un altre pla apareix publicat a les pàgines del “setmanari”del 29 de març de 1980 i en sessió de l’Ajuntament de 13de gener de 1981 llegim: “Abonar la cantidad de un millóntrescientas cuarenta y cuatro mil pesetas al Colegio deIngenieros de Caminos, Canales y Puertos, Delegación deValencia y proceder al retiro del Plan General deOrdenación Urbana para proceder a su aprobación”. Unaltre nou Pla va ser aprovat a l’abril de 1986, que va entraren vigor en 1988, però que s’estava revisant i modificant aldesembre del 92 per a fer-se nou en 1993. Aqueixa era almenys la intenció. El 15 de febrer de 1995 l’Ajuntamentsocialista va tornar a aprovar-ne un de nou per unanimitat,però que desprès seria retirat. Un altre pla nou elaborat ipresentat després pel Partit Popular al maig de 1998,pareixia que tenia que entrar en vigor el dimarts 13 denovembre de 2001 però estava encara al gener de 2002,pendent d’entrar en vigor ja que, aprovat per l’organismecompetent de la Generalitat Valenciana, degut a lesmoltíssimes al.legacions que contra ell s’havien presentat,encara no funcionava.

Comment here

88 − 84 =