Letra P

Pista Oficial de Exámenes (de conduir)

4 iDEM.En febrer de 1921 s’examinaven els primers conductors de cotxes, encara que es desconeix el lloc on es practicaven les proves. Amb els anys del desarrollisme, en 1960, examinats tots els conductors novells de la comarca per l’enginyier vinarossenc Sr. Josep Ramos Vizcarro, ja es realitzaven les proves en els entorns de la plaça de bous, perdurant allí molts anys; ja existien en la localitat diverses Autoescoles, amb corresponsals pels pobles de l’entorn.

 

 

16.ERMITA S.GREGORI-1A principis dels anys setanta es va traslladar la pista a l’explanada de l’ermita de Sant Gregori, enquitranant-se tota prèviament.

Comment here

+ 85 = 91