Letra P

Piquer Valenzuela, Sor Pilar

(Vinaròs 1897, 30-X-1976). Monja clarissa. Va ingressar en el Convent de la Divina Providència de la nostra ciutat en març de 1920. El 2 de setembre va prendre l’hàbit presidint la cerimònia l’arquebisbe Messeguer i Costa El 4 de setembre de 1924 va fer els vots solemnes i realitzava les funcions d’organista. Comptava amb 56 anys de vida religiosa en el moment de la seua mort, transcorreguts tots en el nostre convent.

Comment here

14 − = 4