Letra P

Pérez Gauxachs, Encarna

(Vinarós 13-IX-1923). Professora d EGB. Parvulista. Va exercir en el col. P. N.S. de la Misericòrdia. Va ser inventora d un mètode de lectura global infantil, pel que els xiquets aprenien paraules i frases, en lloc de sons aillats.

Comment here

+ 50 = 54