Letra P

Pérez de Sanmillán y Miquel Polo, Joan

(Madrid 1868-1937). MARQUÉS DE BENICARLÓ. Fou el primer Marqués de Benicarló, títol que li vaconcedir el rei Alfons XIII el 7 de juliol 1905 FILL ADOPTIU DE VINAROS. Senador del Regne. Presidentdel Consell d’Obres Públiques, Diputat a Corts pel Districte de Vinarós obtingut el 19 de maig de 1901, en leslegislatures de 1901-1903 i 1905-1907. Cap provincial delpartit de la “Unió Patriòtica”, únic legal durant el règim dela Dictadura del General Primo de Rivera. Amb graninfluència durant la Dictadura de Primo de Rivera, ensetembre de 1926, Sanmillán va fer vindre a Vinarós al filldel Dictador, Jose Antonio, fundador després de la Falange.El 2 de desembre va reorganitzar el partit de la UnióPatriòtica, posant com a cap en Vinarós l’Ajundant d’ObresPúbliques, Joan Ribera Gonel. En 1927, amb motiu de lesfestes Centenàries de la Misericòrdia els Marquesos deBenicarló van presidir els actes de benedicció per part delBisbe de la Diòcesi, de la bandera del Somaten, sentapadrinada per la seua filla, Maria Victòria. Gràcies alsseus esforços es van dur a terme a Vinaròs importantsobres desitjades durant molt temps entre els anys 1927-1929, com foren el dragat del port, la construcció del GrupEscolar “Sant Sebastià”, i inici del de La Misericòrdia(subhastat a Madrid el 21 de novembre de 1928, enterrenys d’enfront del quarter de la Guàrdia Civil, i fet commoltes altres obres pel contractista Manuel Roda); eltransversal del moll, enquitranat de la Carretera Generalque passava per dins de la població, parterres del carrer deSant Francesc, el Mercat Municipal, segons projecte del’arquitecte provincial Francesc Tomas Traver i lail.luminació pública pels carrers més cèntrics (Dijous Santde 1928 i Passeig Marítim amb un artístic banc biblioteca.Per afavorir-ne totes les seues gestions, que es van poderrealitzar en un temps rècord, se li van dedicar, el Passeig iel Banc Biblioteca. El 12 d’abril de 1928, l’Ajuntament deVinaròs el va nomenar «Fill Adoptiu de la ciutat»,juntament amb el governador Civil, i li va dedicar elpasseig marítim, imposant-li el seu nom a un artístic bancbiblioteca. L’acte de inauguració de les obres del port idedicació del passeig es va dur a terme molt solemnementel 7 d’octubre. En les festes i fira de 1929 es van beneir iinagurar el mercat i el grup escolar Sant Sebastià. El 16 dedesembre es va celebrar un banquet en homenatge alMarquès, gràcies a les bones gestions encaminades aaconseguir el ferrocarril de Valdezafan-Vinarós, les obresdel qual ja molt adelantades, sols faltaven en el tram des deLa Ràpita (inaugurades allí molt abans pel rei Alfons XII),fins al nostre poble. Totes aquestes importants obres vanser recollides en un álbum fotogràfic del que es conservendos exemplars molt singulars, procedents de l’ajudantd’obres publiques Joan Ribera Gonel i de Joan Verdera,aparellador, que ara están en altres mans, obviament, lesdels seus descendents: Agustín Ribera Caballer i ManuelMiralles Vidal.

Comment here

89 − 79 =