Letra P

Peña Taurina

Associació creada cap a 1910 que integrava afeccionats a les curses de bous. Va ser el seu primer president Tomàs Mengual Juan. Tenia la seu a l’antic café Colon (antic Casino), a la raval del Socors. Era el seu president en 1917, el mateix propietari del café, Francesc Puchol Puchol (Vegeu id). Pareix ser que la penya es va legalitzar més tard, ja que en junta del 13 d’abril de 1921 es torna a nomenar president al Sr. Puchol i és en 24 d’abril quan apareix la seua data de fundació legal. Comptava amb 121 socis, tots afeccionats a les corregudes de bous. No percebien quotes ni subvencions de cap classe Tenia la seua pròpia biblioteca. En novembre de 1924 va inaugurar local social, continuant de president el Sr. Puchol i al juny de 1926 se’n inaugura un altre. En juny de 1931 va acordar celebrar el 10é aniversari de la seua fundació. Probablement va deixar d’estar vigent després de la guerra civil de 1936. (Vide Penya La Taurina El Servol).

Comment here

82 + = 86