Letra P

Peix

Els noms principals dels nostres peixos ens els va deixar Venanci Ayza, escrits en forma de poema. Des de fa molts anys Andreu Albiol Munera recull semanalment en el setmanari “Vinaròs” en la pàgina dedicada a l’activitat pesquera, diferents espècies rares que es capturen a les nostres aigües.

Comment here

17 + = 19