Letra P

Pascual-Leone Forner, Joaquín

(Vinaròs 14-IX-1893 – Valencia 5-VII-1967). Metge, llicenciat per la Universitat de València en 1916. En 1919 va guanyar la plaça de metge de la Beneficiència Municipal de la capital. Apareix com a metge de Traiguera en gener de 1921. En 1926, amb colaboració amb el doctor Joan Bosch Martín va organitzar la institució «La gota de leche», passant posteriorment en 1929 a dirigir l’asil de lactància «Amadeu de Saboia». Com a membre d Esquerra Republicana, va ser nomenat alcalde de València en 1931, càrrec que sols va desempenyar durant sis dies, cessant a petició pròpia per a dedicar-se exclussivament a la medicina. (Gran Enciclopedia de la Región Valenciana).

Comment here

15 + = 20