Letra P

Pascual, Josep

(Vinaròs, segle XVI). Mestre dorador i pintor. Segons protocol notarial del notari Gabriel Bayerri en 1604, els majorals de la confraria de sant Josep, Antoni Anglès i Felip Molés li van encarregar pintar i daurar lo retaule per 1.500 reals castellans i el 21 de desembre pintar i esgrafiar la peanya del Santíssim per 50 lliures reals de València, per mig dels majorals Joseph Orfanell i Damià Meseguer.

Comment here

21 − = 20