Letra P

Partido Socialista Obrero Español (PSOE)

Formant part de la candidatura republicanasocialistavan ser elegits concejals en abril de 1931, elssegüents representants: Julio Balaguer García, José RabasaDoménech, Baptista Marzà, Josep Arnau, AnselmoCodorniu i Baptista Chaler (PSOE); en 1932 es va fundaro refundar l’Agrupació Local del PSOE de Vinaròs, sent esseu primer president Julio Balaguer García. L’alcaldia localva estar en mans de José Rabassa (dos vegades) i desprésaccidentalment, per dimissió d’aquest en les de JulioBalaguer. Durant el franquisme tots els partits polítics vanestar prohibits. A la mort de Francisco Franco, i desprésd’una etapa de reformes amb una nova constitució, en lesprimeres eleccions locals en abril de 1979, va governarl’Ajuntament de la nostra ciutat el Partit Socialista ObrerEspanyol (PSOE), presidit per l’alcalde Ramon BofillSalomó, durant un llarg periode de 16 anys consecutius,sent per tant l’alcalde de més llarga permanència en elcàrrec en la nostra ciutat. En 1995 el PSOE va perdre leseleccions locals a Vinaròs, en favor del Partit Popular, peròamb una moció de censura, va poder arrebatar l’alcaldia aJacinto Moliner. En les posteriors eleccions de 1999 els“populars” van guanyar per majoria absoluta, front a lacandidata socialista Olga Mulet. Eixe any el PSOE desprésde vint anys inaugurava seu pròpia adquirint un ampli pisal carrer de sant Francesc.

Comment here

22 − 19 =