Letra P

Parreta, La

1. Nom d’una de les partides del nostre terme municipal i d’una de les finques de més extensió. Situada a la muntanya del Perengil, junt al Puig de l’ermita; la finca, que pertanyia en el segle passat al ric vinater Josep Francesc Escrivano Morales, tenia en 1868 una extensió d’uns 22 jornals aproximadament, que segurament propietaris posteriors han engrandit.

2. Nom de la pedrera de Vinarós, situada a la muntanyeta del mateix nom. En desembre de 1862 perteneixia a Manuel Febrer de la Torre, i el 19 de dit mes, se li paga per l’empresa del ferrocarril que es construia de València a Barcelona a dit senyor per la pedra extreta de la seua cantera. També es va extraure d’ella la pedra per a la construcció del moll, com diu Mundina: “Las obras de apertura de cantera y contrucción del tranvía empezaron el 15 de agosto del citado año 1864, y el primer tren de piedra escollera se arrojó el dia 9 de febrero de 1866”.

Comment here

16 − = 14