Letra P

Parc infaltil Maestrat

Conjunt ambulant d’atraccions per als xiquets de propietat particular d’una família vinarossenca. Va ser inaugurat el 7 de juny de 1992 a la plaça de bous. Compta amb un trenent neumàtic, girafa imflable, piscina de boles, circuit de motos, etc. etc.

Comment here

56 − = 49