Letra P

Palomo Ferrer, Xavier

(Mirambel 1975). Arxiver de la ciutat. Llicenciat en Humanitats per la Universitat Jaume I de Castelló. Becari de la Universitat Jaume I de Castelló durant els cursos 1999-2001 per a inventariar l’Arxiu Municipal de Vinaròs que va ordenar i classificart. Es citat en abril de 2000 en la confecció d’inventari dels plafons ceràmics de les capelletes de la nostra ciutat i en el Congrès Anual de l’Associació de Ceramologia, celebrada en eixe mateix mes  a València, com a ponent de “El comercio alfarero en el puerto de Vinaroz a lo largo del siglo XIX”. El 15 de gener de 2001 va donar una interessant conferència a la Sala de la Caixa Rural de Vinaròs sobre la iconografia de sant Sebastià. Xavier és coautor amb Joan Feliu Franch de “Finestres del Cel”, obra publicada en 2002 per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Vinaròs.

Comment here

11 − 4 =