Letra O

Ortenbach, Joan

Carreronet. Es coneixia així el del Hort de Mayó (Casino antic), que popularment també es deia de Paco de l’Hort. Es va transformar a partir de finals de novembre de 1967 en carrer García Morato. Actualment es diu C. doctor Fleming. Un altre Ortenbach, Vicent, era en gener de 1931 un dels regidors de l’Ajuntament per ser un dels principals contribuents, sent de la seua propietat la «pedrera» de Vinaròs. Sobre la genealogia dels Ortenbach cal llegir “Documento curioso”, de J. A. Gómez Sanjuán, en Crònica de Vinaròs, 5-IX-1998.

Comment here

+ 82 = 86