Letra O

Orfanell Prades, Josep

(La Jana? -Vinarós). Germà del Beat de La Jana, Jacinto Orfanell. Fou un destacat mercader, casat a Vinarós el 25 de gener de 1604 amb Damiana Travesset Salvador. Eixe mateix any Josep Orfanell era majoral del Santíssim i s’encarregà amb l’altre majoral, Damià Meseguer, de que el mestre dorador i pintor Josep Pascual pintés i esgrafiés la peanya del Santíssim per 50 lliures reals de València. Una de les seues descendents, va ser la serva de Déu, Victòria Gavaldà de Sorita Orfanell, de la que es parla al lloc corresponent. Junt a la seua partida de baptisme es va afegir posteriorment: «Esta Señora morí ab gran credit de Santidad en la vila de Vilafamés y se li predicaren les honres en dita Vila«.

Comment here

+ 25 = 28