Letra O

OJE

oje(Organización Juvenil Española). Com una rama més de la Falange es va crear quasi al final de la dictadura del General Franco als anys cinquanta aquesta institució a tota Espanya. Les seues variades activitats consistien entre d’altres els campaments d’estiu, marxes, acampades, integrar-se en bandes de cornetes i tambors, jocs, etc. No era ja tan política com l’antiga Falange, per tal d’atreure els joves.

 

 

 

oje 3 oje 2

Comment here

4 + 6 =