Letra O

Ochando Navarro, Josep

(Almassora segle XVII). Escultor. A la mort de l’escultor Jaume Morales (1722), els llauradors vinarossencs li encarregaren l’acabament del retaule de l’altar de Sant Antoni en l’ermita. En 1747 li van manar a ell també la construcció de la peanya i imatge del Santíssim Salvador. Es conserva d’Ochando encara, l’ornamentació amb talla de guix de l’altar del Salvador, actualment, de la Pilarica, feta en 1792, daurada amb or de diverses tonalitats, amb or mat i brunyit. També revesteix el mateix any la capella dels Sants Patrons rebent per dita feina 42 lliures. Resulta avui dia encara difícil d’averiguar el lloc de naixement u origen dels Ochando ja que n’apareixen nascuts a La Sénia, i altres treballant per tota la província, alguns amb altres noms, però tots Ochando i tots esculptors. Aixó passa a Vinaròs, on és difícil imaginar una activitat tant perllongada en el temps, que també dóna a pensar en distints Ochando. La vida laboral de Josep Ochando transcorreix entre els primers treballs escultòrics i l’important fàbrica de ceràmica de L’Alcora, on va ser dels primers mestres de dibuix i pintura, però sempre portant de cap el seu director el Comte d’Aranda, ja que abandona la referida fàbrica quan ell vol i se’n torna per altres poblacions a fer retaules i treballs d’esculptura. A Vinaròs tenim possiblement d’ell un preciòs dibuix de la Verge de la Misericòrdia que posteriorment traslladà a una ceràmica ell mateix ja que podem considerar-la una de les millors sortides de la fàbrica d’Alcora d’eixa primera època, que deuria fer per agraïment o per encàrrec a algun noble ja que porta dalt el seu escut heràldic; és per tant una peça única i fabulosa en quan a disseny o dibuix i d’una excel.lent pintura. (Vide «Unes notes sobre els esculptors Ochando» de F. Olucha Montins, en Butlletí del CEM. Gener- juny de 1995.)

Comment here

− 1 = 1