Letra N

Nuncio

Nom amb el que es designava l’ofici de pregoner segons documents antics del nostre Arxiu Municipal. En 1702 ocupava el referit càrrec Baptista Añó.

Comment here

84 + = 94