Letra N

Nueva Vinarocense, El

Periòdic local de tendència republicana, fundat primerament amb el nom de El Vinarocense per Joaquim Just Huguet, en 1885. Era el seu director Agustí Safon Duran, que fou alcalde i poeta destacat. Va aparèixer l’11 d’agost de 1885 durant sols fins el 17 d’octubre del mateix any. En la sessió de l’Ajuntament del dia següent de la aparició del número 1, a petició del regidor Ramon Adell Vizcarro, l’Ajuntament acorda per unanimitat es fasse constar el disgust de la corporació per la censurable conducta del periòdic al tractar el tema de la questió sanitària de la ciutat. Dels 8 números que es van publicar no se’n conserva cap.

Comment here

34 − 28 =