Letra N

Novella, Clot d’en

Topònim. És citat com a tal en l’establiment nº 11 del Lloctinent de Justícia de 1647, on parla dels salaris dels “veadors”. Possiblement es trobaria en un dels extrems del terme.

Comment here

43 + = 53