Letra N

Neu i nevades

neuEn les muntanyes com les del nostre entorn, la neu era amagatzemada en les anomenades «neveres» o construccions a l’efecte per a la seua venda posterior. Es reservava per a l’estiu, sent llavors traslladada en carros, venent-se per les cases i es consumia sols en les grans ocasions festives o per guarir malalts. Com a fenòmen meteorològic que es produeix molt rarament en la nostra població, la neu és motiu d‘alegria per als veïns. Les escasses nevades que per la seua poca intensitat ha gaudit, més que patit Vinaròs, i de les que es té notícia, s’han produit en les següents dades:
Any….Dia Mes i autor i / o document en que es cita
1726 febrer. Rvt. Bono. Efemèrides vinarocenses. Març. Rev. “San. Sebastián”, 7- III-19151822 Gómez Sanjuán. Cotejando con Borràs J. Setm. “Vinaròs”, 21-3-81neu 2.JPG1860 15 o 19-II. Id.1883 7-XII. Rev. San Sebastián. Gener 1926. Setm. “Vinaròs”, 19671885 17-I. Id.1894 5-I. Id.1917 7-II. Rev. “Sant Sebastián”. (molt poca neu)1920 19-I. Borràs J. “Història de Vinarós” (Pàg. 521)1920 10-XII. Borràs Jarque. Op. Cit. Pàg. 5211920 18-XII. Setm. “Patria”1926 14-I. Borràs Jarque. Op. Cit. Pàg. 5381946 17-I. Bover Puig. «Curiosidades: Nevadas». S. “Vinaròs”, 19-I-19801954 4-II. Id. 1956. Rev. “Crònica de Vinaròs”, 6-II-19991960 11-I. Setmanari . “Vinaròs”19631-II Id.1964 7-III Id.1980 13-I Id.1987 7-III Id. Quantitat inapreciable
1992 ………Id. Quantitat inapreciable. Grans flocs

NEVADA DE 1860: La descriu així un comerciant coetani en el seu diari: «Dia 15 de febrero 1860 cayó una nevada de palmo y medio, 38 años que no se abia visto tan grande nevada, todo el dia siguiente estuvo la tierra cubierta de nieve y en los parajes raserosos duró 5 o 6 dias». La de 1894 va ser molt copiosa i va obligar a descarregar els terrats. La de 1920 va perdurar la neu, molt abundant, fins el dia 21.

Comment here

30 − = 26