Letra M

Mulet Torres, Olga Guillermina

Vinaròs 8-VI-1957). Diputada del Congrès Nacional en les eleccions de 1996. Regidora d’Educació. Candidata electa a les eleccions municipals pel PSOE en 1991. Professora d’EGB. Ha impartit classes en l’Acadèmia Didàctica, de caràcter privat. Nomenada directora de l’Escola Permanent d’Adults (E.P.A.) en 2006.

Comment here

1 + 1 =