Letra M

Moto-cross

moto-crossEn un circuit habil.litat al llit del riu Cervol es va celebrar la primera prova d’aquesta modalitat el 12 d’agost de 1966. En la partida de Les Soterranyes ja apareix anys després una pista fixa, on ja s’han fet proves puntuables per a campionats regionals.

Comment here

58 − 56 =