Letra M

Mostra de records vinarossencs

mostresL’Associació Cultural “Amics de Vinaròs” va realitzar els primers anys de la seua creació en 1977 i 1978 unes “Mostres” de records vinarossencs o exposicions que es van dur a terme en el saló de plens de l’Ajuntament durant les festes majors. Com en aquells primers anys de la transició política a l’actual democràcia s’havia suprimit la publicació del setmanari “Vinaròs” per no polititzar la nova situació creada, no van quedar reflectides en cap periòdic local. Principalment es van exposar les obres d’orfebreria de l’Arxiprestal el primer any i quadres del pintor Claramunt, i a l’any següent, llibres de l’escriptor Ayguals d’Izco, els primers descobriments del poblat ibèric, troballes submarines, antiga bandera de L’Aliança, bastó de manament de la Milícia Nacional, donacions fetes a l’Associació, etc. Aquestes mostres d’objectes cedits o donats a l’Associacó originaren i provocaren que en abril de l’any 1979 ja quedés inaugurat al carrer de Santa Rita baix el manament de l’alcalde Lluís Franco i del regidor de cultura, Ramon Grau, el Museu Municipal del qual es va fer càrrec la mateixa Associació “Amics de Vinaròs”.

Comment here

74 − = 73