Letra M

Morales, Josep

(Vinaròs, segles XVII-XVIII). Escultor. Germà de Jaume Morales. Va treballar en 1704 a Morella amb Geroni Bruñó, en les talles de revestiment barroc de la capella del Carme del temple de Santa Maria la Major. En el mes de juny de 1706, davant la notícia del seu trànsit per terrenys jurisdiccionals nostres (pel camí de Peníscola) del rei Carles III, l’Arxiduc pretenent, l’Ajuntament va anar a homenatjar-lo construit Josep Morales un castell de fusta en el lloc on s’havia d’aturar la comitiva reial. Era un castell artillat i per fer des de dalt de les torres la salva d’honor amb els canons, lluïnt en les almenes banderoles, banderes espanyoles i austríaques, gallardets multicolors, amb un cop d’efecte sorprenent, com així s’explica. La comissió encarregada de l’obra estava composta per Joan Llopis, Agustí Cruz, Salvador Miralles i l’escultor Josep Miralles. El 14 de febrer de 1723 va adquirir uns terrenys que donarien lloc a la propietat que avui dia es coneix com la finca de La Parreta. En una altra escriptura de 1725, on es llig en la portada «La Parreta», s’afirma del «carpintero» o «escultor» Joseph Morales, que és «vezino y morador de dicha villa de Vinaros».

Comment here

− 2 = 2