Letra M

Moll i Salord, Manuel

moll(Ciutadella, Menorca). Bisbe de Tortosa, des de 1936, en que per enfermetat de l’anterior bisbe, Fèlix Bilbao Ugarriza, havia estat nomenat Bisbe-Coadjutor, sent proclamat Bisbe de la Diòcesi en 1942. Va visitar nombroses vegades la nostra ciutat. En gener de 1945 es va editar el primer butlletí de la Diòcesi, «Surco», que es venia en les parròquies. En 1956 es va inaugurar ja complet el nou edifici del Seminari, per a donar cabuda a les moltíssimes vocacions sacerdotals amb quasi quatre-centes alumnes en 1956. Va presidir els solemnes actes de les festes cinquantenàries de la Relíquia de Sant Sebastià en 1960, juntament solemnizatdes amb la presència del bisbe de Solsona, Enrique i Tarancon. Moll i Salord va realitzar visita pastoral a Vinaròs el 22 de febrer de 1960. Eixe mateix any es va dur a terme la partició de la diòcesi, formant-se la de Segorbe-Castelló (23 de juliol de 1960), la qual va ser regida per Pont i Gol. Moll i Salord va promoure en la nostra ciutat la construcció i posterior benedicció de la nova parròquia de Santa Magdalena, obra de l’arquitecte tortosí Llorca, resultant una de les seues realitzacions més pobres artísticament en eixe temps (1961). Va governar la diòcesi fins l’any 1969, en que va ser nomenat Ricard Maria Carles Gordó, ja que per vellea s’havia retirat Manuel Moll i Salord al seu poble natal (Mahó), on va morir anys després.

Comment here

6 + 2 =