Letra M

Molinos Redó, Ernest

molinos(Vinaròs). Llicenciat en Economia per la Universitat d’Alacant i Diplomat en Ciències Empresarials. Llicenciat en Negocis Internacionals i Idiomes per la Hoggesschool Zeland (Holanda). Parla l’Alemany entre altres idiomes. Regidor de l’Ajuntament en la legislatura 2007-2011 pel Partit Popular.

Comment here

+ 76 = 85