Letra M

Molí dels patrons o de «San Sebastián»

Pertanyia als Srs. Conesa i Guimerà. En ells es molia sansa, figues, panís, garrofa, etc. Estava emplaçat a l’edifici de l’Amera conegut com La Barceloneta. Vigent a finals del segle passat i principis del vint.

Comment here

59 − 57 =