Letra M

Molas y Vallvé, Carrer

Es va inaugurar solemnement per l’alcalde de la ciutat, Ramon Bofill, l’11 de juny de 1990, en presència d’autoritats, de la directora del col-legi de la Consolació local, sor Maria Josep Ruiz García, nombrosos alumnes i pares d’alumnes del col.legi. Dit carrer, de nova apertura i encara mig format, arranca des de la raval de Càlig, i està conformat per pocs edificis, de tipus de xalets.

 

Comment here

81 + = 89