Letra M

Miralles Fontanet, Sebastià

(Vinaròs 16-VII-1907, 24-I-1992). Autor d’unes memòries molt interessants sobre fets ocorreguts al transcòrrer de la seua vida i publicades a la revista “Crònica de Vinaròs”  en la 2ª mitat de l’any 1991. D’ofici fuster, havia regentat també durant molts anys l’ hostal del «Regalat», situal al carrer del Pilar.

Comment here

8 + 2 =