Letra M

Miralles Fontanet, Sebastià

(Vinaròs 16-VII-1907, 24-I-1992). Autor d’unes memòries molt interessants sobre fets ocorreguts al transcòrrer de la seua vida i publicades a la revista “Crònica de Vinaròs”  en la 2ª mitat de l’any 1991. D’ofici fuster, havia regentat també durant molts anys l’ hostal del «Regalat», situal al carrer del Pilar.

Comment here

32 − = 22