Letra M

Miralles d’en Jaume, Pere

(Vinaròs). En 1647 apareix aquest germà de Jaume Miralles ocupant el càrrec de Jurat. Es citat en els Establiments del Lloctinent de Justícia d’eixe mateix any.

Comment here

7 + 1 =