Letra M

Miralles Boronat, Mossén Sebastià

(Vinaròs). Capellà Castrense del Regiment d’Infanteria de Castella, nº 16, en 1917 i resident a Badajoz. Eixe mateix any seria destinat al Regiment d’Infanteria Pavia, nº 48 de Càdis, en el mes de setembre.En març de 1920 era capellà del Regiment d’ Infanteria de Granada, número 34, amb guarnició en Sevilla.

Comment here

11 + = 13