Letra M

Minería

En 1920 s’explotava abundant carbó de les mines de Castell de Cabres, per l’avençat empresari Francesc Garrido Marquès. Aquest carbó, així com altre, procedent de les mines del Forcall, era exportat pel port i per l’estació de ferrocarril de Vinaròs. La revista “Patria”, d’eixa època, aporta abundant informació textual i gràfica sobre aquesta qüestió. Vide Petroli.

mineria_2 mineria

Comment here

+ 5 = 10