Letra M

Milicia Nacional

miliciaForça cívic-militar creada en 1812 per la Constitució de Càdis, la qual establia que en cada localitat hi haguès una tropa composta per civils en proporció al seus habitants. L’1 de febrer de 1834, el Brigadier Rafel Hore, va convertir la força ciutadana en Batalló, el qual, segons acta de 9 de març següent se la va denominar oficialment Milícia Nacional. Va tindre la primera actuació de guerra o bany de sang en la trista acció de l’atac d’Alcanar en la que el nostre Batalló, format per uns mil homes, van ser desfets per les tropes de Cabrera morint seixanta un vinarossencs. Van comandar la nostra Milícia Nacional el propi Venceslao Ayguals d’Izco, sent alcalde. Com a tal, el 24 de març de 1839 va proclamar un encés ban per a que tots els varons de 18 a 50 anys anaren a inscriure’s: «los que vertieren la menor expresión que pudiere desalentar»…»La Reina, la Patria y la Libertad nos llaman a las armas. Maldición al que no las empuñe, maldición al que se muestre indiferente…». També formarien part de dita milícia Josep Galiana, Demetri Ayguals, Josep Carlos Juan, etc. En el Museu Municipal es conserva dins d’una vitrina la vara de dita milícia.

Comment here

61 − = 55